BIOGRAMY

Marek Kołodziejski

Aka Pa­łuc­ki Un­der­gro­und, w in­nych oko­li­cach zna­ny jako Pier­wot­na Dro­ga (Bon Do). Au­tor trzech ksią­żek z wier­sza­mi (Prze­kre­ślo­ny ho­ry­zont, Ko­niec świa­ta i Li­nij­ki). Uro­dzo­ny na Pa­łu­kach, po­dob­nie jak jego ro­dzin­na zie­mia wciąż nie może się zde­cy­do­wać. Pa­łu­ki sie­dzą w że­la­znych klesz­czach mię­dzy Wiel­ko­pol­ską i Ku­ja­wa­mi, a jed­nak za­cho­wa­ły od­ręb­ność.
Czy Ko­ło­dziej­ski za­cho­wu­je od­ręb­ność? Ro­shi Kodo Sa­wa­ki po­wie­dział: „W świe­cie roz­da­wa­ne są dy­plo­my, ale co za nimi stoi? Dy­plo­my pro­wa­dzą do fał­szy­wej skrom­no­ści, któ­ra mówi: „Nie chce się prze­chwa­lać, ale. . . ” I tego sta­ram się trzy­mać.

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Monika (Feerie)

Monika jest rodowitą warszawianką o ustabilizowanym życiu osobistym i zawodowym. Jej pasją od ponad 20 lat jest wszystko, co związane jest z szeroko pojętym światem zapachów. Z zacięciem powiększa swoją wiedzę na temat historii perfumiarstwa, historii domów perfumeryjnych i marek wypuszczających na rynek perfumy. Interesują ją nie tylko kwestie związane z powstawaniem samych zapachów, ale również ich opakowań, składników używanych do tworzenia kompozycji zapachowych, postacie twórców słynnych kompozycji, ciekawostki związane z branżą perfumeryjną, ewoluowanie trendów dotyczących zapachów. To osoba, dla której perfumy nie są jedynie produktem użytkowym… Są sztuką, która swój początek miała tysiące lat temu, a której zamierzchła historia jest (niestety) ciekawsza niż etap, do którego branża perfumeryjna w XXI wieku doszła. Posiada bogatą kolekcję zapachów, w której znajdują się głównie kompozycje stworzone w latach wcześniejszych. Kolekcjonuje również wydawnictwa związane z tą branżą, pozwalające jej poszerzać zasób wiedzy. W wolnych chwilach zagłębia się w tematykę ziół, kosmetyków i słynnych domów mody. Interesują ją też biografie wielkich kreatorów mody czy historie powstania słynnych marek kosmetycznych. Monika uważa, że każda prawdziwa pasja wzbogaca wewnętrznie człowieka oraz wspomaga jego rozwój intelektualny i emocjonalny. Sama o sobie mówi: „Pisanie na tematy, które mnie interesują, jest dla mnie swoistą rozrywką i relaksem. Dlatego w styczniu 2016 roku stworzyłam bloga https://perfumowakraina.wordpress.com/, a dodatkowo współpracuję z redakcją Trusted Cosmetics, pisząc artykuły, w których staram się przekazać nieco posiadanej przez siebie wiedzy, a może i „zarazić” czytelników swoją pasją . Mój Mąż ma również swoją wielką pasję (choć z zupełnie innej dziedziny), więc dla mojej wykazuje ogromne zrozumienie, a nawet przyczynia się do jej rozwoju. Swoje uczucia lokuję w moich najbliższych, swoim hobby i zwierzętach, do których mam bardzo emocjonalne podejście. I są to dla mnie trzy najważniejsze dla mnie elementy życia.”

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Piotr Bielski

Piotr Bielski – pionier jogi śmiechu w Polsce, współzałożyciel Fundacji Jogini Śmiechu, robi co może, by Ziemia stała się najbardziej roześmianą planetą w kosmosie, a Polska najbardziej roześmianym państwem świata. Dlatego poprowadził już warsztaty we wszystkich 16 województwach Polski i przeszkolił już ponad 200 instruktorów tej metody, a także gości z zajęciami w znanych firmach, ośrodkach jogi i rozwoju, uniwersytetach, klubach seniorów, szpitalach, a nawet więzieniach. Zorganizował już 2 wyprawy do Indii, ojczyzny tej metody, gdzie uczył się jej bezpośrednio od jej założyciela – doktora Madana Katarii – otrzymując tytuł certyfikowanego trenera dr. Kataria School of Laughter Yoga. Z wykształcenia socjolog, z wcześniejszego zawodu dziennikarz, stały współpracownik „Joga Magazynu” i autor wielu tekstów poświęconych tej metodzie, którą twórczo rozwija.

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Weronika Janeczko

WERONIKA JANECZKO – właścicielka półki z wierszami, które stale podlewa, żeby ładnie rosły. Powoli kończy z ubolewaniem, że nie jest na polonistyce. Najróżniejsze żale wylewa tutaj: fb Porozmawiajmy o poezji. Za dwa lata może wreszcie spełni się psychologicznie w dziedzinie psychiatria duża. Dziś jest mamą bloga.

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Przemysław Piekarski

 

polonista orientalista, judaista, tłumacz i nauczyciel akademicki. Zakochany w kulturze indyjskiej i żydowskiej. Swą miłością od wielu lat zaraża wszystkich wokół, pisząc (głównie na temat tradycji mistycznych Orientu), prowadząc wykłady (o teatrze, religii, cywilizacji indyjskiej), organizując warsztaty (języka jidysz, kuchni koszernej) i wyprawy na subkontynent indyjski w miejsca sobie tylko znane.

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Magda Raczek

rocznik 1979, absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji teatrologicznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień zajmuje się produkcją teatralną oraz prowadzeniem wortalu „Teatralia” (www.teatralia.com.pl). Interesuje się wszelkimi aspektami przestrzenności i wizualności. Od zajmowania się tylko i wyłącznie teatrem odciągają ją wciąż inne pasje, takie jak film, antropologia kultury oraz tęsknota do nauk ścisłych.

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Gabriel Ojrzanowski

Gabriel Ojrzanowski – ur. 1991, poeta, ale to nie wszystko. Debiutował tomem wierszy „Kraina dzikich małpek” (2012). Coś mu się wydawało. Pasjonat komiksów, oneironauta. Dwa razy w życiu spotkał się z pleniem, liczy na więcej. Mieszka i pracuje w Danii. Zgłasza sprzeciw.

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Dorota Koczanowicz

doktor nauk o sztuce. Obecnie uczy w SUNY Geneseo, gdzie prowadzi kurs dotyczący relacji pomiędzy jedzeniem a sztuką i kulturą współczesną. To również tematyka książki, nad którą właśnie pracuje.  Jest autorką publikacji Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej (2008), współredaktorką Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej (2010) oraz Between Literature and Somaesthetics: On Richard Shusterman’s Pragmatism (2012). Prowadziła badania w John F. Kennedy Institute w Berlinie, w Norwegii w The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB) i w Nowym Jorku na Columbii (East Central European Center). Z równie wielką pasją jak pracą naukową zajmuje się gotowaniem.

Zwykły wpis
BIOGRAMY

Adrian Tujek

Urodzony w sierpniu 1990 roku. Jest wyjątkowy – ma dla kogo być taki a nie inny. Bywa słodki i chce zostać solą tej ziemi, choć ani jej, ani cukru nie używa. Kiedy unosi kąciki ust, ma wyraz twarzy nie do wyartykułowania. Raz mówi w języku prawniczym, raz wypowiada się poezją, kiedy indziej prozą. Przy czym nie definiuje legalnie, choć na niektórych rozciąga się moc obowiązująca wypowiadanych przez niego słów. Ma oczy bardzo niebieskie jak patrzy w przyszłość, ma wszystko co najlepsze przed sobą.

 

Zwykły wpis